Onko-Koalicja

dla 10 Twoich
praw

Dołącz do naszej inicjatywy oraz wspólnych działań na rzecz wdrożenia Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej w Polsce!

Onko-Koalicja dla 10 Twoich praw powstała w celu poprawy rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych w Polsce poprzez wdrożenie zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej do polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej – EKOO (European Code of Cancer Practice) zawiera 10 najważniejszych praw pacjenta, określających czego może on oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej w zakresie opieki na wszystkich etapach choroby, jakości życia i korzyści z systemu opieki zdrowotnej. Wskazuje również decydentom, jak zorganizować skupioną na pacjencie i efektywną opiekę onkologiczną.

Onko-Koalicja dla 10 Twoich praw powstała z inicjatywy Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Pacjenta. Inicjatywę wspierają największe onkologiczne towarzystwa naukowe w Polsce.

Aktualności

O Onko-Koalicji

O ONKO-Koalicji

Poznaj nas, sprawdź, jakie organizacje tworzą Koalicję i dołącz!

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej

Prawa Pacjenta
w Praktyce

Partnerzy

Dołącz do Onko-Koalicji!

Zapraszamy wszystkie organizacje, zarówno medyczne, jak i pacjenckie, do włączenia się do naszej inicjatywy oraz wspólnych działań na rzecz wdrożenia zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze wspólne działania na rzecz wzmocnienia roli pacjenta i jego współuczestnictwa we wszystkich działaniach medycznych mogą znacząco poprawić jakość opieki onkologicznej w naszym kraju.

Inicjatorzy Onko-Koalicji